Alternative Content
Alternative Content

AKTUELNOSTI
Pročitaj više

REGISTAR IZDAVATELJA
Pročitaj više

SPISAK OVLAŠTENIH REVIZORA
Pročitaj više

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA
Pročitaj više

EDUKACIJA
Pročitaj više
 

Obrazci

Obrazac 1 - FP

Obrazac 2 - ZD

Popis potrebne dokumentacije za upis u registar izdavalaca

Obrazac PRE

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac ZEHOV

Obrazac IZJAVA za pravno lice koje stiče kvalifikovano učešće u ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu

Obrazac IZJAVA za fizičko lice koje stiče kvalifikovano učešće u ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu

Obrazac obračun adekvatnosti kapitala društva za upravljanje

Obrazac Upitnik za podnosioca zahtjeva za izdavanje dozvole za poslovanje društava za upravljanje investicionim fondovima

Obrazac Upitnik za podnosioca zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima

Obrazac ANEKS I izvještaj o načinu vrednovanja imovine investicionog fonda

Obrazac ANEKS II - izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu

Obrazac ANEKS III - izvještaj o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog/zatvorenog investicionog fonda

Obrazac ANEKS IV - izvještaj o vrijednosti transakcija investicionog fonda obavljenih putem ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu i iznosu obračunate naknade

Obrazac ANEKS V - izvještaj o najvišoj i najnižoj cijeni dionica/udjela investicionog fonda

Obrazac ANEKS VI - izvještaj o tipovima finansijskih derivata u portfelju investicionog fonda kojim upravlja

Obrazac ANEKS VII - izvještaj o strukturi investitora u otvorenim investicionim fondovima

Obrazac ANEKS VIII - izvještaj banke depozitara o rezultatima provjere ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine za investicione fondove za koje vodi poslove depozitara

Obrazac ANEKS IX - izvještaj banke depozitara o rezultatima provjere odstupanja od ciljne strukture ulaganja investicionog fonda za koji vodi poslove depozitara

Obrazac upitnik za kandidata za člana uprave društva za upravljanje investicionim fondovima

Obrazac upitnik za kandidata za člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom ODABIR JEZIKA


 PRETRAŽIVANJE

Traži

 ELEKTRONSKA POŠTA

Adresa: ul. Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/232-541, 231-890, Telefax: 049/231-891, E-mail: info@secbdbih.org
Sva prava zadržana © KOMISIJA - POVJERENSTVO ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI