Alternative Content
Alternative Content

AKTUELNOSTI
Pročitaj više

REGISTAR IZDAVALACA
Pročitaj više

SPISAK OVLAŠTENIH REVIZORA
Pročitaj više

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA
Pročitaj više

EDUKACIJA
Pročitaj više
 

Komisija

Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH je nadležno, nezavisno, regulatorno tijelo, osnovano radi uređivanja i kontrole izdavanja, javne ponude i prometa papira od vrijednosti, osnivanja i rada investicionih fondova i društava za upravljanje i nadzora nad njihovim radom.


Misija Komisije jeste da kroz regulaciju, nadzor i promociju obezbijedi:

 • podršku uspostavljanju i razvoju tržišta papira od vrijednosti (kapitala) na prostoru Brčko Distrikta BiH,
 • funkcionisanju uređenog, otvorenog i efikasnog tržišta papira od vrijednosti u cilju stvaranja povjerenja u sve insitucije i učesnike na tržištu kapitala,
 • i na zakonima zasnovanu zaštitu interesa investitora i učesnika na tržištu kapitala,

kako bi se stvorile mogućnosti za:

 • pribavljanje pod tržišnim uslovima potrebnog kapitala za finansiranje privrednog razvoja,
 • optimalnu aokaciju kapitala u najprofitabilnije poslovne i privredne djelatnosti,
 • mobilizaciju finansijskih potencijala sadržanih u novčanoj štednji
 • i izgradnju povjerenja u učinkovito i fer tržište kapitala

Komisija na osnovu Zakona i na njima zasnovanim podzakonskim aktima uređuje i kontroliše izdavanje i promet papira od vrijednosti na prostoru Brčko Distrikta BiH.

Nadležnosti i ovlaštenja Komisije su:

 • donošenje podzakonskih propisa kojima se reguliše funkcionisanje tržišta papira od vrijednosti u Brčko distriktu, a prije svega uslova i načina izdavanja i prometa papira od vrijednosti,

 • izdavanje dozvola i odobrenja za osnivanje i nadzor nad radom ovlaštenih učesnika na tržištu papira od vrijednosti,

 • kontrola poštivanja pravila uobičajene trgovine i lojalne konkurencije u trgovini papirima od vrijednosti,

 • propisivanje načina čuvanja dokumentacije za ovlaštene učesnike u poslovanju sa papirima od vrijednosti,

 • propisivanje načina čuvanja i čuvanje podataka o dionicama i vlasnicima nad njima - poslovi centralnog registra,

 • organizovanje , preuzimanje i nadgledanje mjera kojima se osigurava efikasno funkcionisanje tržišta papira od vrijednosti i zaštita interesa investitora,

 • vršenje nadzora i preduzimanje potrebnih mjera u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti nad licima kojima daje dozvolu za obavljanje poslova i u okviru svoje nadležnosti, saradnja sa drugim nadležnim organima u vezi sa provođenjem zakona i drugih propisa, kojima se regulišu obaveze provođenja mjera sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističke aktivnosti,

 • propisivanje elemenata obaveznog izvještavanja investitora i javnosti o poslovanju izdavalaca i drugih učesnika na tržištu papira od vrijednosti i nadzor nad ovlaštenim učesnicima na tržištu papira od vrijednosti,

 • obustavljanje izdavanja i prometa pojedinih papira od vrijednosti i preduzimanje drugih aktivnosti u slučaju manipulacija ili špekulacija u prometu papira od vrijednosti ili kada procijeni da su tim aktivnostima ugroženi interesi investitora i javnosti, ili te aktivnosti nisu u skladu sa zakonom,

 • praćenje i proučavanje stanja i kretanja na tržištu papira od vrijednosti,

 • sprovođenje prethodnih radnji u slučaju povrede zakonskih odredbi i drugih propisa u vezi sa tržištem papira od vrijednosti, uključujući i pokretanje upravnog spora radi zaštite investitora,

 • objavljivanje raspoloživih informacija i širenje znanja o djelovanju tržišta papira od vrijednosti,

 • vođenje knjiga i registara u skladu sa zakonom (registar izdavalaca, Centralni registar papira od vrijednosti i ovlaštenih učesnika),

 • i saradnja sa srodnim organizacijama u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i inostranstvu.


 ODABIR JEZIKA


 PRETRAŽIVANJE

Traži

 ELEKTRONSKA POŠTA

Adresa: ul. Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/232-541, 231-890, Telefax: 049/231-891, E-mail: info@secbdbih.org
Sva prava zadržana © KOMISIJA - POVJERENSTVO ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI