Misija

Misija Komisije jeste da kroz regulaciju, nadzor i promociju obezbijedi:

  • podršku uspostavljanju i razvoju tržišta papira od vrijednosti (kapitala) na prostoru Brčko Distrikta BiH,
  • funkcionisanju uređenog, otvorenog i efikasnog tržišta papira od vrijednosti u cilju stvaranja povjerenja u sve insitucije i učesnike na tržištu kapitala,
  • i na zakonima zasnovanu zaštitu interesa investitora i učesnika na tržištu kapitala,

kako bi se stvorile mogućnosti za:

  • pribavljanje pod tržišnim uslovima potrebnog kapitala za finansiranje privrednog razvoja,
  • optimalnu aokaciju kapitala u najprofitabilnije poslovne i privredne djelatnosti,
  • mobilizaciju finansijskih potencijala sadržanih u novčanoj štednji
  • i izgradnju povjerenja u učinkovito i fer tržište kapitala
Adresa: ul. Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/232-541, 232-890, Telefax: 049/231-891, E-mail: info@secbdbih.org
Sva prava zadržana © 2012 KOMISIJA - POVJERENSTVO ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI