Registrovana dionička društva i dionice dioničkih društava registrovane u Centralnom registru na dan 31.07.2019. godine

RB Naziv izdavaoca Vrijednost kapitala u KM Broj
dionica
Nominal. vrijednost dionice Broj dionič. Uređeno tržište papira od vrijednosti
1 «BIMAL» d.d. 20.720.130,00 2.072.013 10,00 1 SASE
2 «ŽITOPROMET» d.d. 4.151.090,55 1.050.909 3,95 340 BLSE
3 «IBD» d.d. 1.748.000,00 1.748 1.000,00 4 SASE
4 «BRČKO-GAS OSIGURANJE» d.d. 6.200.000,00 6.200 1.000,00 2 BLSE
5 «PSC-BABIĆ» d.d. 3.181.830,00 318.183 10,00 60 BLSE
6 «BILJANA» d.d. 560.460,00 56.046 10,00 127 SASE
7 «IZGRADNJA» d.d. 6.683.550,00 668.355 10,00 172 BLSE
8 «GRAFAM» d.d. 3.586.720,00 358.672 10,00 230 BLSE
9 «TESLA» d.d. 13.663.940,00 1.366.394 10,00 1.707 BLSE
10 «NOVI BIMEKS» d.d. – u stečaju 35.829.000,00 3.582.900 10,00 335 BLSE
11 «LASER» d.d. 3.254.542,20 879.606 3,70 1 SASE
12 «GALAX NISKOGRADNJA» d.d. 1.330.860,00 133.086 10,00 164 BLSE
13 «UZOR» d.d. 519.508,80 144.308 3,60 299 BLSE
14 «MB VELMA» d.d. 1.348.300,00 134.830 10,00 327 BLSE
15 «TEHNOGRAÐA» d.d. 1.056.510,00 105.651 10,00 99 SASE
16 «OSIGURANJE GARANT» d.d. 5.000.000,00 50.000 100,00 1 BLSE
  UKUPNO: 108.834.441,55 10.928.901   3.869  


Adresa: ul. Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/232-541, 232-890, Telefax: 049/231-891, E-mail: info@secbdbih.org
Sva prava zadržana © 2012 KOMISIJA - POVJERENSTVO ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI