Alternative Content
Alternative Content

АКТУЕЛНОСТИ
Прочитај више

РЕГИСТАР ИЗДАВАЛАЦА
Прочитај више

СПИСАК ОВЛАШТЕНИХ РЕВИЗОРА
Прочитај више

СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА
Прочитај више

ЕДУКАЦИЈА
Прочитај више
 

Актуелности

Трогодишњи план рада за период 2023.-2025. године

Саопштење ИОСЦО

Обавјештење о радионици

IOSCO NEWS

Саопштење о улагањима у криптовалуте

Анкетни лист о стандардима управљања акционарским друштвима

Обавјештење о презентацији Закона о преузимању акционарских друштава

Презентација закона о преузиманју акционарских друштава Брчко дистрикт БиХ

IOSCO

IOSCO саопштење

Обавјештење о помијерању рока за доставу финансијских и ревизорских извјештаја

Обавјештење о оснивању пословне јединице Друштва за управљање инвестиционим фондовима WВП ФУНД МАНАГЕМЕНТ а.д. Бања Лука у Брчком

Обавјештење о издавању дионица затвореном понудом издаваоцa Осигурање Гарант д.д. Брчко

Обавјештење 1-1

Обавјештење о принудној продаји дионица у поступку преузимања дионичких друштава и могућности исплата надокнада

Обавјештење о закључењу стечајног поступка над д.д. Пирометал

Обавјештење о отварању стечајног поступка над а.д. Нови Бимекс

Обавјештење при стицању капитала већег од 5%

Обавјештење о обавезе достаљања финансијских извјештаја на обрасцима ФП и ЗД

Обавјештење о обавези обавјештавања повезаних и других лица издаваоца, ако посједују 10% и више регистрованог капитала издаваоца

Обавјештење издаваоцима о обавези обавјештавања и подношења захтјева чланова управе, НО и значајнијих догађаја у пословању

Обавјештење у случају издавања папира од вриједности без предходног одобрења Комисије

 ОДАБИР ЈЕЗИКА


 ПРЕТРАЖИВАЊЕ

Тражи

 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

Адреса: ул. Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: 049/232-541, 232-890, Телефакс: 049/231-891, Е-маил: info@secbdbih.org
Сва права задржана © КОМИСИЈА - ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ