Alternative Content
Alternative Content

АКТУЕЛНОСТИ
Прочитај више

РЕГИСТАР ИЗДАВАЛАЦА
Прочитај више

СПИСАК ОВЛАШТЕНИХ РЕВИЗОРА
Прочитај више

СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА
Прочитај више
 

Одлуке

Правилник о распореду радног времена, начину уласка у објекат и изласка из објекта чланова Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ и запослених у Комисији за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ и понашања у објекту

Одлука о тарифи накнада која се плаћа у поступку пред Комисјом за хартије од вриједности

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифи накнада која се плаћа у поступку пред Комисијом за хартије од вриједности

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифи накнада која се плаћа у поступку пред Комисијом за хартије од вриједности

Одлука о утврђивању врсте и висине накнада за услуге централног регистра Комисије за хартије од вриједности БД БиХ

Oдлукa о преузимању Одлуке o нaчину утрoшкa срeдстaвa зa рeпрeзeнтaциjу и пoклoнe у органима јавне управе БД БиХ

Oдлукa o Weб стрaници Кoмисиje зa хaртиje oд вриjeднoсти БД БиХ

 ОДАБИР ЈЕЗИКА


 ПРЕТРАЖИВАЊЕ

Тражи

 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

Адреса: ул. Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: 049/232-541, 232-890, Телефакс: 049/231-891, Е-маил: info@secbdbih.org
Сва права задржана © КОМИСИЈА - ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ