Alternative Content
Alternative Content

АКТУЕЛНОСТИ
Прочитај више

РЕГИСТАР ИЗДАВАЛАЦА
Прочитај више

СПИСАК ОВЛАШТЕНИХ РЕВИЗОРА
Прочитај више

СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА
Прочитај више

ЕДУКАЦИЈА
Прочитај више
 

Контакт

Рб Радно мјесто Назив извршиоца Контакт
1 Предсједник Комисије Мирсад Бешлагић mirsad.beslagic@secbdbih.org
2 Замјеник предсједника Комисије Божо Мојић bozo.mojic@secbdbih.org
3 Члан Комисије Биљана Нуковић biljana.nukovic@secbdbih.org
4 Секретар Комисије Шејла Шећкановић Имамовић sejla.imamovic@secbdbih.org
5 Руководилац ЦР Зијада Захировић zijada.zahirovic@secbdbih.org
6 Администратор Радмила Секулић radmila.sekulic@secbdbih.org


 ОДАБИР ЈЕЗИКА


 ПРЕТРАЖИВАЊЕ

Тражи

 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

Адреса: ул. Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: 049/232-541, 232-890, Телефакс: 049/231-891, Е-маил: info@secbdbih.org
Сва права задржана © КОМИСИЈА - ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ