Alternative Content
Alternative Content

AKTUELNOSTI
Pročitaj više

REGISTAR IZDAVALACA
Pročitaj više

SPISAK OVLAŠTENIH REVIZORA
Pročitaj više

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA
Pročitaj više

EDUKACIJA
Pročitaj više
 

Rješenja

Rješenje BILJANA, jul 2013. godine

Rješenje BILJANA, decembar 2005. godine

Rješenje BIMAL, jul 2016. godine

Rješenje BIMAL, maj 2016. godine

Rješenje BIMAL, februar 2008. godine

Rješenje BIMAL, avgust 2007. godine

Rješenje BIMAL, decembar 2006. godine

Rješenje BIMAL, novembar 2006. godine

Rješenje BIMAL, novembar 2006. godine

Rješenje BIMAL, septembar 2006. godine

Rješenje BIMAL, jul 2006. godine

Rješenje BIMAL, decembar 2005. godine

Rješenje BIMAL, septembar 2005. godine

Rješenje BIMAL, jun 2004. godine

Rješenje BOSNAPLOD, mart 2006. godine

Rješenje BOSNAPLOD, februar 2016. godine

Rješenje BRČKO-GAS OSIGURANJE, avgust 2017. godine

Rješenje BRČKO-GAS OSIGURANJE, jul 2017. godine

Rješenje BRČKO-GAS OSIGURANJE, jun 2013. godine

Rješenje BRČKO-GAS OSIGURANJE, jul 2006. godine

Rješenje BRČKO-GAS OSIGURANJE, januar 2006. godine

Rješenje BRČKO-GAS OSIGURANJE, novembar 2005. godine

Rješenje DONA, jul 2013. godine

Rješenje DONA, mart 2007. godne

Rješenje DONA, oktobar 2004. godine

Rješenje DUKA I BOSNA, februar 2017. godine

Rješenje DUKA I BOSNA, april 2016. godine

Rješenje DUKA I BOSNA, avgust 2012. godine

Rješenje DUKA I BOSNA, jun 2009. godine

Rješenje DUKA I BOSNA, oktobar 2006. godine

Rješenje FEROS, jul 2016. godine

Rješenje FEROS, jun 2009. godine

Rješenje FEROS, oktobar 2006. godine

Rješenje GALAX NISKOGRADNJA, mart 2008. godine

Rješenje GALAX NISKOGRADNJA, decembar 2004. godine

Rješenje GRAFAM, mart 2006. godine

Rješenje HIDRA STIL, oktobar 2018. godine

Rješenje HIDRA STIL, april 2018. godine

Rješenje HIDRA STIL, avgust 2009. godine

Rješenje HIDRA STIL, januar 2005. godine

Rješenje IBD, septembar 2005. godine

Rješenje IZGRADNJA, jul 2017. godine

Rješenje IZGRADNJA, april 2010. godine

Rješenje IZGRADNJA, maj 2005. godine

Rješenje JELEN i STAKLORAD, januar 2016. godine

Rješenje JELEN i STAKLORAD, april 2015. godine

Rješenje JELEN i STAKLORAD, jul 2007. godine

Rješenje JELEN i STAKLORAD, decembar 2004. godine

Rješenje LASER, mart 2019. godine

Rješenje LASER, januar 2019. godine

Rješenje LASER, avgust 2017. godine

Rješenje LASER, oktobar 2013. godine

Rješenje LASER, avgust 2011. godine

Rješenje LASER, april 2011. godine

Rješenje LASER, decembar 2009. godine

Rješenje LASER, avgust 2006. godine

Rješenje MB VELMA, decembar 2013. godine

Rješenje MB VELMA, decembar 2013. godine

Rješenje MB VELMA, oktobar 2013. godine

Rješenje MB VELMA, jun 2010. godine

Rješenje MIBO, jul 2007. godine

Rješenje NOVA TRGOVINA, oktobar 2013. godine

Rješenje NOVA TRGOVINA, jul 2012. godine

Rješenje NOVA TRGOVINA, jun 2012. godine

Rješenje NOVA TRGOVINA, jul 2008. godine

Rješenje NOVI BIMEKS, novembar 2017. godine

Rješenje NOVI BIMEKS, septembar 2011. godine

Rješenje NOVI BIMEKS, decembar 2010. godine

Rješenje NOVI BIMEKS, avgust 2006. godine

Rješenje OSIGURANJE GARANT, april 2020. godine

Rješenje OSIGURANJE GARANT, april 2018. godine

Rješenje OSIGURANJE GARANT, jul 2016. godine

Rješenje OSIGURANJE GARANT, jun 2016. godine

Rješenje OSIGURANJE GARANT, novembar 2013. godine

Rješenje PIROMETAL, novembar 2017. godine

Rješenje PIROMETAL, jun 2006. godine

Rješenje PROJEKAT, maj 2013. godine

Rješenje PROJEKT, decembar 2009. godine

Rješenje PROJEKT, januar 2006. godine

Rješenje PSC BABIĆ, mart 2008. godine

Rješenje PSC BABIĆ, decembar 2004. godine

Rješenje SLOBOPROM'S, avgust 2016. godine

Rješenje SLOBOPROM'S, jul 2013. godine

Rješenje SLOBOPROM'S, mart 2007. godine

Rješenje SLOBOPROM'S, oktobar 2004. godine

Rješenje TEHNOGRAĐA, jun 2018. godine

Rješenje TEHNOGRAĐA, maj 2012. godine

Rješenje TESLA, avgust 2011. godine

Rješenje TESLA, mart 2011. godine

Rješenje TESLA, jul 2006. godine

Rješenje TMD MIBO, jun 2011. godine

Rješenje TMD MIBO, decembar 2004. godine

Rješenje UZOR, januar 2018. godine

Rješenje UZOR, jul 2010. godine

Rješenje UZOR, novembar 2007. godine

Rješenje ZANAT DESIGN, jul 2017. godine

Rješenje ZANAT DESIGN, avgust 2011. godine

Rješenje ZANAT DESIGN, jul 2010. godine

Rješenje ZANAT DESIGN, jul 2010. godine

Rješenje ŽITOPROMET, februar 2014. godine

Rješenje ŽITOPROMET, decembar 2004. godine ODABIR JEZIKA


 PRETRAŽIVANJE

Traži

 ELEKTRONSKA POŠTA

Adresa: ul. Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/232-541, 231-890, Telefax: 049/231-891, E-mail: info@secbdbih.org
Sva prava zadržana © KOMISIJA - POVJERENSTVO ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI