Ovlasti

Komisija na osnovu Zakona i na njima zasnovanim podzakonskim aktima uređuje i kontroliše emitovanje i promet papira od vrijednosti na prostoru Brčko Distrikta BiH.

Nadležnosti i ovlaštenja Komisije su:

 • donošenje podzakonskih propisa kojima se reguliše funkcionisanje tržišta papira od vrijednosti u Brčko distriktu, a prije svega uslova i načina izdavanja tj. emisije i prometa papira od vrijednosti,
 • izdavanje dozvola i odobrenja za osnivanje i nadzor nad radom ovlaštenih učesnika na tržištu papira od vrijednosti,
 • kontrola poštivanja pravila uobičajene trgovine i lojalne konkurencije u trgovini papirima od vrijednosti,
 • propisivanje načina čuvanja dokumentacije za ovlaštene učesnike u poslovanju sa papirima od vrijednosti,
 • propisivanje načina čuvanja i čuvanje podataka o dionicama i vlasnicima nad njima - poslovi centralnog registra,
 • organizovanje , preuzimanje i nadgledanje mjera kojima se osigurava efikasno funkcionisanje tržišta papira od vrijednosti i zaštita interesa investitora,
 • propisivanje elemenata obaveznog izvještavanja investitora i javnosti o poslovanju emitenata i drugih učesnika na tržištu papira od vrijednosti i nadzor nad ovlaštenim učesnicima na tržištu papira od vrijednosti,
 • obustavljanje emisije i prometa pojedinih papira od vrijednosti i preduzimanje drugih aktivnosti u slučaju manipulacija ili špekulacija u prometu papira od vrijednosti ili kada procijeni da su tim aktivnostima ugroženi interesi investitora i javnosti, ili te aktivnosti nisu u skladu sa zakonom,
 • praćenje i proučavanje stanja i kretanja na tržištu papira od vrijednosti,
 • sprovođenje prethodnih radnji u slučaju povrede zakonskih odredbi i drugih propisa u vezi sa tržištem papira od vrijednosti, uključujući i pokretanje upravnog spora radi zaštite investitora,
 • objavljivanje raspoloživih informacija i širenje znanja o djelovanju tržišta papira od vrijednosti,
 • vođenje knjiga i registara u skladu sa zakonom (registar emitenata, Centralni registar papira od vrijednosti i ovlaštenih učesnika),
 • i saradnja sa srodnim organizacijama u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i inostranstvu.